لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

ویدئو آغاز سال ۱۴۰۱ در مجتمع آهن و فولاد ارفع