لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

سیستم‌های تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی شرکت آهن وفولاد ارفع

یکی از سیاست‌های مهم شرکت آهن و فولاد ارفع در حوزه محیط زیست، استفاده بهینه از منابع تجدید پذیر، به ویژه بازچرخانی و استفاده مجدد آب است که در کاتالوگ سیستم‌های تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی این شرکت معرفی می‌شود.

tasfiyesystem.pdf