انتصاب جدید در شرکت آهن و فولاد ارفع؛ محمد عزیزیان؛ سکاندار جدید معاونت فناوری و توسعه

به گزارش  روابط عمومی شرکت آهن و فولاد ارفع، دکتر محمدی در جلسه معارفه معاون جدید این شرکت، ضمن تشکر از آقای مهندس بهرامی که سرپرستی این معاونت را برعهده داشتند ضمن تاکید بر شایسته گزینی و با اشاره به لزوم بهره گیری از فناوری های روز در شرکت، گفت: امیدوارم فولاد ارفع با بهره گیری از نیروی انسانی شایسته و توانمند و نیز استفاده از فناوری های نوین در بخش های تولید و پشتیبانی، بتواند جزو شرکت های پیش رو در این زمینه باشد.

ایشان در ادامه به لزوم متنوع نمودن سبد محصولات در شرکت تاکید و عنوان نمود: پاسخگویی به نیازهای مختلف تمامی مشتریان یکی از مباحثی است که می بایست معاونت فناوری و توسعه با همکاری و تعامل با سایر معاونین به خصوص معاونت بهره برداری نسبت به آن اقدام نماید.
همچنین توجه ویژه به طرح های توسعه شرکت از اهم انتظارات مدیرعامل محترم شرکت از معاونت جدید فناوری و توسعه بود.

محمد عزیزیان که از نیروی توانمند بومی شرکت به حساب می آید پیش از این عهده دار مسئولیتِ “مدیر خدمات فنی و پشتیبانی تولید” در شرکت آهن و فولاد ارفع بود.