حضور شرکت آهن و فولاد ارفع در همایش و نمایشگاه فولاد چابهار 11 الی 13 مهر 1398
جناب آقای حضرتی نماینده محترم مجلس همراه با استاندار محترم  و رئیس محترم منطقه آزاد چابهار از غرفه ارفع دیدن کردند . 
بازدید جناب آقای عصاری مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و جناب آقای علی اکبری از غرفه ارفع