برنامه اصلاحی زمانبندی پرداخت سود سهام
احتراماً بدین وسیله برنامه اصلاحی پرداخت سود سهام نقدی سهامدارن شرکت آهن و فولاد ارفع(سهامی عام) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 98/12/29 به شرح ذیل اعلام می گردد . 
دارندگان سهام  تاریخ پرداخت
اشخاص حقیقی از تعداد 1 تا 11000000 سهم  از تاریخ 98/05/10
اشخاص حقیقی از تعداد 11000001 سهم به بالا  از تاریخ 98/09/20
اشخاص حقوقی  از تاریخ 98/10/01
سهامداران حقیقی می توانند با در دست داشتن اصل کارت ملی از روز پنجشنبه مورخ 98/05/10 به یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور مراجعه نمایند .
همچنین در مورد سهامداران حقوقی با ارائه درخواست و اعلام شماره حساب مبالغ قابل پرداخت به حساب معرفی شده واریز می گردد . 

                                                                                                                                                  شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)