باهمت واحد فناوری و توسعه صورت می‌پذیرد: استقرار، تکمیل و بهبود  فرایندهای کسب‌وکار سازمان
باهمت واحد فناوری و توسعه صورت می‌پذیرد:
استقرار، تکمیل و بهبود  فرایندهای کسب‌وکار سازمان

استقرار، تکمیل و بهبود فرایندهای سازمان از طریق مؤلفه‌های استراتژی، فرآیند، ساختار و سیستم  در دستور کار واحد فناوری و توسعه ارفع است.
سعید فیروزه‌ای با اعلام این خبر گفت: استراتژی سازمان ارفع طی جلسات متعددی با مدیران ارشد سازمان تهیه شد. در مرحله اجرا با برگزاری جلسات با معاونین و مدیران، استراتژی سازمان ترجمه و استراتژی هر حوزه تعیین گردید. در حال حاضر مالکین فرآیندها در حال تدوین شاخص‌ها و اقدامات استراتژی می‌باشند که پس‌ازاین مرحله از طریق ایجاد داشبورد شاخص‌ها، مهم‌ترین شاخص‌های استراتژیک قابل پایش خواهند بود.
معاون فناوری و توسعه ارفع با بیان مراحل استقرار فرایندها افزود: فرآیندهای کسب‌وکار سازمان طی فاز اول عارضه‌یابی و طراحی گردید و سپس شناسنامه فرآیندها و درختواره فرآیندها با مالکان فرآیندها موردتوافق قرار گرفت. طی فاز دوم این پروژه، تدوین دستورالعمل‌های فرآیندها همسو با پروژه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 از ابتدای بهمن‌ماه شروع و در حدود 10 ماه به طول خواهد انجامید.
سامانه نرم‌افزاری شرکت (IS-SUITE) از سال 95 در سازمان پیاده‌سازی و در حال حاضر با توجه به مدل فرآیندی تهیه‌شده این سیستم در حال به‌روزآوری و بهبود می‌باشد.
وی در خصوص چرایی بازنگری و تهیه ساختار درآن‌واحد گفت: ازآنجاکه در زمان طراحی استراتژی سازمان، فرآیندها و سیستم‌های نرم‌افزاری، ساختار سازمانی مناسبی در شرکت آهن و فولاد ارفع و پیمانکاران وجود نداشت بنابراین به دستور مدیرعامل محترم شرکت، پروژه بازنگری و تهیه ساختار در دستور کار واحد معماری و تعالی سازمانی قرار گرفت و این موضوع از نیمه دوم شهریورماه تا پایان آذرماه 97 به طول انجامید.
فیروزه‌ای مراحل تهیه ساختار سازمانی را به شرح ذیل عنوان کرد:
  1. شناسایی و عارضه‌یابی ساختار سازمانی ارفع و پیمانکاران
این فاز از پروژه در حدود 1 ماه به طول انجامید که طی این مرحله ساختار ارفع و تمامی پیمانکاران موردبررسی و عارضه‌یابی قرار گرفت.
  1. تعیین قوانین حاکم بر ساختار سازمانی مطابق با مدل فرآیندی
مقارن با مرحله اول مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی و با توجه به فرآیندهای طراحی‌شده قوانین حاکم جهت تدوین ساختار سازمانی تهیه و با مدیریت ارشد سازمان موردتوافق قرار گرفت.
  1. تهیه ساختار سازمانی اولیه مطابق با مدل فرآیندی
با توجه به دو مرحله قبل ساختار سازمانی بر اساس مدل فرآیندی تهیه گردید که این مرحله خود در حدود 1 ماه به طول انجامید.
  1. بررسی و توافق ساختار سازمانی اولیه با مالکان فرآیندها در شرکت ارفع و پیمانکاران
در این مرحله ساختار سازمانی تهیه‌شده طی حدود 200 نفر ساعت جلسه با معاونین و مدیران ارفع و پیمانکاران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت تا ساختار سازمانی قابل اجرایی در سازمان تهیه گردد.
 
  1. ممیزی ساختار تهیه‌شده
در این مرحله به‌منظور ممیزی ساختار، کلیه پست‌های ساختار بین تمامی افراد سازمان به‌صورت موقت توزیع گردید تا ساختار سازمانی مورد صحه‌گذاری قرار گیرد.
  1. نهایی سازی ساختار و اخذ تأیید و تصویب آن
در این مرحله ساختار نهایی و پس از تأیید و تصویب ساختار سازمانی با دستور مدیرعامل محترم شرکت، ساختار در تاریخ 03/10/97 به کلیه سطوح سازمان ابلاغ گردید.
مطابق دستور مدیرعامل محترم شرکت لازم است ساختار ابلاغ‌شده در تمامی بخش‌های شرکت اعم از کارفرما و پیمانکاران پیاده‌سازی گردد.
 معاون فناوری و توسعه، انتصاب افراد ، صدور احکام انتصاب ، جاری‌سازی ساختار و فرآیندها را به‌عنوان دو مرحله مهم پیاده‌سازی ساختار جدید عنوان کرد و افزود:
در این راستا جلسات توجیهی و هماهنگی با معاونین و مدیران سازمان برگزارشده و کلیه مراحل پیاده‌سازی ساختار تشریح و فرآیندها موردبررسی قرار گرفت. در این جلسات تمامی تغییرات لازم در فعالیت واحدها تعیین گردیده تا ساختار دقیقاً مطابق با منطق مدل فرآیندی جاری‌سازی گردد.