گزارش عملکرد بخش های احیا مستقیم و فولاد سازی شرکت آهن و فولاد ارفع  در شش ماهه اول سال 1397
در پایان شش ماهه نخست سال 1397 میزان تولید آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم به حدود 453 هزار تن رسیده که این میزان در حدود 1 درصد فراتر از برنامه در نظر گرفته شده برای شش ماهه اول بوده است. آهن اسفنجی تولیدی در این بازه زمانی دارای درجه فلز شدگی و میزان کربن به ترتیب 5/92 و 1/2 درصد بوده که با توجه به افت شاخص های کیفی گندله دریافتی از جمله افت تخلخل و آهن کل در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، شرایط بسیار مطلوبی از دیدگاه کیفی به شمار می رود.
در واحد فولاد سازی شرکت آهن و فولاد ارفع تولید بیش از 410 هزار تن انواع شمش فولادی در پایان شش ماهه نخست سال 97 محقق شده که این میزان رکورد تولید شش ماهه از ابتدای راه اندازی محسوب می گردد. در کنار این رکورد میزان مصارف مواد اولیه استراتژیک و انرژی نیز در مقایسه با استانداردهای فولاد سازی به حداقل رسیده است. به عنوان مثال میزان مصرف نسوز و الکترود گرافیتی در مقایسه با سال گذشته به ترتیب بیش از 7 و 3 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تامین و هزینه های مواد نسوز و الکترودهای گرافیتی امروزه از چالش های اساسی تمامی واحدهای فولاد سازی نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به شمار می رود. کاهش مصارف این اقلام در واحد فولاد سازی شرکت آهن و فولاد ارفع در شرایطی محقق شده که راندمان آهن اسفنجی مصرفی که عمده شارژ فلزی فولاد سازی محسوب می شود در پی افزایش 25 درصدی میزان سیلیس آن در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته (در پی تغییر شرایط معدن و کنسانتره)، به شدت کاهش یافته است. خوشبختانه این چالش که همچنان نیز ادامه دارد، به کمک بهینه سازی و کنترل دقیق پروسه توسط متخصصان شرکت آهن و فولاد ارفع به خوبی مدیریت شده و اثرات منفی آن به حداقل ممکن رسیده است.
اجرای اثر بخش توقفات برنامه ریزی شده از دیگر اتفاقات مثبت در شش ماهه اول سال 1397 در شرکت آهن و فولاد ارفع به شمار می رود که منجر به کاهش به ترتیب 75 و 16 درصدی توقفات اضطراری در واحد احیا مستقیم و فولاد سازی گردیده و زمینه افزایش تولید از طریق افزایش زمان مفید در دسترس را فراهم نموده است.
از دیگر دستاوردهای شرکت آهن و فولاد ارفع در شش ماهه اول سال 97، کاهش 30 درصدی مصرف آب در واحد فولاد سازی در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل می باشد که در پی احداث و راه اندازی یک واحد تصفیه خانه محقق شده است. در حال حاضر میزان مصرف آب به ازای تولید هر تن شمش فولادی در حدود 05/1 متر مکعب     می باشد که در مقایسه با دیگر فولادسازی های کشور و حتی استانداردهای موجود بسیار کمتر است.
اتفاق مثبت دیگر در شش ماهه نخست سال 97، فراهم شدن امکان تولید آرگون در واحدگازهای صنعتی شرکت آهن و فولاد ارفع بوده است که نه تنها نیاز شرکت به آرگون را تامین نموده است، بلکه در حال حاضر مازاد تولید آن در بازار به فروش می رسد.
توجه به نیازهای تلویحی و تصریحی مشتریان، انعطاف پذیری خطوط تولید، سبد محصولات گسترده، قابلیت تولید مطابق سفارش مشتریان و کیفیت مطلوب تولیدات منجر شده تا محصولات شرکت آهن و فولاد ارفع مورد توجه مشتریان قرار گرفته و ارفع به برندی معتبر در تولید انواع شمش فولادی بدل شود. فروش بیش از 412 هزار تن انواع شمش فولادی در شش ماهه نخست سال 97 که افزایشی 10 درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته داشته است، شاهدی بر این ادعا می باشد.
در پایان سال 1396 و پس از کسب موفقیت های متعدد در شرکت آهن و فولاد ارفع از جمله تولید برخی گریدهای فولادی کیفی برای اولین بار، ورود موفق به بازارهای صادراتی و ثبت رکورد در کاهش مصارف مواد اولیه استراتژیک از جمله الکترودهای گرافیتی و نسوز، در راستای تحقق اصل بهبود مستمر هدف گذاری بهره برداری در سال 1397 به گونه ای صورت گرفت که بهبود روند تولید از هر دو دیدگاه کمی و کیفی حاصل گردد.
شرکت آهن و فولاد ارفع از دو واحد اصلی احیا مستقیم و فولاد سازی و هر یک با ظرفیت اسمی 800 هزار تن به ترتیب آهن اسفنجی و انواع شمش فولادی تشکیل شده است. در پایان سال 1396 تولید آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم بیش از 6 درصد فراتر از ظرفیت نامی و به میزان بالغ بر 850 هزار تن محقق گردید. این در حالی بود که در این سال تعمیرات اساسی سالیانه به مدت 13 روز نیز در دستور کار قرار گرفته و با موفقیت اجرایی شد. در واحد فولاد سازی شرکت آهن و فولاد ارفع نیز سال 1396 چهارمین سال از بهره برداری بود که با اولین سال دست یابی به ظرفیت اسمی آن با تحقق تولید بیش از 801 هزار تن انواع شمش فولادی مصادف گردید.

بدیهی است تمامی تلاش مجموعه آهن و فولاد ارفع بر حفظ روند بهبود مستمر در شش ماهه دوم سال 1397 خواهد بود تا در پایان سال 97 تمامی اهداف برنامه ریزی شده محقق گردد.