فولاد ارفع  یازده برابر مشترکان یزدی در کاهش بار برق سهیم بود.
فولاد ارفع  یازده برابر مشترکان یزدی در کاهش بار برق سهیم بود.
در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و کاهش قطعی برق ناشی از کمبود آن، شرکت آهن و فولاد ارفع از20خرداد تا پایان مردادماه طی مدت 49 روز، حدود 10هزار مگاوات ساعت در کاهش بار برق سهیم بود.
مجید عربیارمحمدی سرپرست پست‌ها و برق‌رسانی ارفع با بیان این آمار گفت:با توجه به اطلاع‌رسانی و برگزاری جلسات از سوی شرکت برق منطقه‌ای یزد، مبنی بر کاهش مصرف صنایع در ساعات اوج مصرف، این شرکت علی‌رغم وجود شرایط مناسب برای تولید هرچه بیشتر در راستای انجام مسئولیت اجتماعی در سطح منطقه و کاهش بار مصرف، با کاهش ده هزار مگاوات ساعتی با شرکت برق منطقه‌ای یزد همکاری نمود.
عربیارمحمدی با اعلام اینکه فولاد ارفع در جهت کاهش بار و تأمین و توزیع پایدار انرژی در منطقه،13روز کوره قوس الکتریکی خود را به‌صورت کامل در ساعات پیک مصرف متوقف نمود گفت : علاوه بر آن همچنین در طی مدت 32روز، روزانه 15مگاوات و 4روز به میزان 35مگاوات به کاهش بار مصرف برق در ساعات پیک مصرف اقدام شده است.
وی افزود: قرارداد طرح ذخیره عملیاتی در تاریخ 10خرداد با اعلام دیسپاچینگ یزد و ملی به‌منظور کنترل هوشمند و هدف‌دار بار شبکه سرا سری در ساعات اوج مصرف با شرکت برق منطقه‌ای یزد منعقد گردید و تا پایان مردادماه توسط شرکت اجرا شد.