نمادی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی ارفع:برق منطقه‌ای یزد از مصرف بهینه انرژی در فولاد ارفع تقدیرکرد.
به‌منظور همکاری در برنامه‌های پیک سایی سال 1395 در طرح ذخیره عملیاتی، از سوی شرکت برق منطقه‌ای یزد با اهدای لوح تقدیر و تخفیف در پرداخت از شرکت آهن و فولاد ارفع قدردانی به عمل آمد.
شرکت آهن و فولاد ارفع، به‌منظور انجام مسئولیت‌های اجتماعی ، هم راستا با اقدامات کاهش پیک‌بار و مصرف بهینه انرژی اقدامات و همکاری‌های ارزشمندی با شرکت برق منطقه‌ای یزد داشته است ؛ازاین‌رو لوح تقدیر و تخفیف در پرداخت هزینه برق از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد به این شرکت اهدا گردید.