لیست سهامداران عمده شرکت آهن وفولاد ارفع (سهامی عام)

20 تیرماه 1397                           

     
ردیف اسامی درصد سهام
1 شركت معدني وصنعتي چادرملو 43.52
2 شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات  20.51
3 شرکت کارخانجات نورد لوله ياران  16.99
4 شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري امید 2.98
5 شرکت سرمايه گذاري ملي ايران  3.87
6 شرکت صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر 2.21
7 سایر سهامداران حقیقی و حقوقی 9.93
جمع کل  100