لیست سهامداران عمده شرکت آهن وفولاد ارفع (سهامی عام)

18 اسفندماه 1397                           

لیست سهامداران 
ردیف سهامدار درصد سهام
1 شرکت معدني و صنعتي چادرملو 43.69%
2 شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 20.51%
3 شرکت کارخانجات نورد لوله ياران 16.99%
4 شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 3.87%
5 صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 3.52%
6 شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري امید 2.98%
7 شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور 0.77%
8 سایر 7.67%
  100%