واحد احیاء مستقیم کارخانه آهن و فولاد ارفع عبارتست از یک خط کامل تولید آهن اسفنجی با تکنولوژی میدرکس و با ظرفیت تولید ۸۰۰,۰۰۰ton DRI/year .

قسمت های اساسی واحد احیاء مستقیم :
- سیستم انتقال مواد به کوره احیاء
- کوره احیاء
- گازشکن (رفورمر)
- بازیاب حرارتی (رکوپراتور)
- سیستم تصفیه گاز کوره
- واحد بریکت‌سازی
- کلیه واحدهای جانبی: آزمایشگاه، تعمیرگاه، انبارها و …
- کلیه واحدهای تأسیساتی: آبرسانی، ایستگاه هوای فشرده، گازرسانی، برق رسانی
- کلیه واحدهای اداری- رفاهی
محصولات :
محصولات این واحد عبارت است از آهن اسفنجی و بریکت آهن اسفنجی, میزان تولید محصولات به شرح ذیل می­باشد:
آهن اسفنجی ۸۰۰,۰۰۰ton DRI/year
بریکت آهن اسفنجی ۶۰,۰۰۰ton CBI/year