بازدیدها

بازدید از شرکت آهن و فولاد ارفع توسط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد انجام شد؛
دیدار ماندگار: فصل دوم بازدید خانواده های محترم کارکنان به پایان رسید.

در فصل دوم بازدید ها برای  تعداد 233 خانواده دعوتنامه بازدید ارسال گردید.
در این فصل از بازدید که از شهریور تا دیماه سال جاری در هفت مرحله انجام شد؛ تعداد 516 نفر از اعضای خانواده های محترم کارکنان طی بازدید با بخشهای تولیدی شرکت آشنا و از نزدیک تماشاگر محصول نهایی شرکت شدند.
این گونه بازدیدها با هدف آشنایی اعضای خانواده کارکنان با شرایط محیط تولیدی و در جهت گسترش فضای همدلی و تفاهم در خانه با دستورمهندس خیاط مدیر عامل محترم از سال گذشته آغازشد که طی 13 مرحله ،437 خانواده از شرکت بازدید نمودند.
ثبت نام نوبت بعدی بازدید در سال آینده ازتابستان آغاز خواهد شد.
جدول فصل دوم بازدید خانواده ها

تعداد نفرات تعداد خانواده  
314 145 شرکت آپکو
160 69 شرکت آبتین
42 19 شرکت ارفع
516 233 جمع
 
 
 
  بیشتر

بازدید اساتید دانشگاه و اقتصاددانان سرشناس کشور از فولاد ارفع

تن از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و فعالان بخش معدن از شرکت آهن وفولاد ارفع دیدن کرده و از نزدیک با فرایند تولید این محصول آشنا شدند. در این بازدید که به همت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) برگزار شد بیشتر