مزایده

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم)

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودرو سواری زانتیا ویک دستگاه خودرو سواری سمند سورن خود را  از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
  متقاضیان  شرکت در  مزایده   می‌توانند  از تاریخ 01/11/97  لغایت 07/11/97 جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت در ساعت اداری به‌جز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل پس از هماهنگی به  دفتر مرکزی شرکت آهن و فولاد ارفع  به نشانی: تهران-خیابان نلسون ماندلا(افریقا)-کوچه ایرج-پلاک 4-طبقه  و 4 مراجعه نمایند.  بیشتر

آگهی مزایده عمومی خودرو

 شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودرو سواری زانتیا ویک دستگاه خودرو سواری سمند سورن خود را  از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
  متقاضیان  شرکت در  مزایده   می‌توانند  از تاریخ 10/10/97  لغایت 16/10/97 جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت در ساعت اداری به‌جز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل پس از هماهنگی با دفتر مرکزی شرکت آهن و فولاد ارفع  به نشانی: تهران-خیابان نلسون ماندلا(افریقا)-کوچه ایرج-پلاک 4-طبقه  و 4 مراجعه نمایند. 
آخرین‌مهلت ارائه پاکت‌های مزایده:  17/10/97  تا ساعت 14 می‌باشد.
  برای آگاهی بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 26215812-الی15داخلی ( 307)آقای  مهندس تکبیری،تماس حاصل نمایند
 
 
  بیشتر

آگهی مزایده عمومی پودر فرو سیلیس – جرم و مواد شیمیایی

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد،  مقدار 226 تن پودر فرو سیلیس – جرم و مواد شیمیایی تاریخ‌مصرف گذشته خود را،  از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
  متقاضیان  محترم می‌توانند جهت خرید اسناد مزایده نسبت به واریز  مبلغ 500هزار ریال به شماره‌حساب 20133625 نزد بانک سپه شعبه بلوار اسفندیار تهران در وجه شـرکت آهن و فولاد ارفع اقدام نموده و  از تاریخ19/08/97 لغایت 23/08/97  قیمت پیشنهادی خود را در قالب پاکت‌های‌ دربسته،  به  دفتر مرکزی شرکت آهن و فولاد ارفع  به نشانی: تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)-کوچه ایرج- پلاک 4-طبقه 4، تحویل فرمایند.
جهت آگاهی بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 26215812  الی15داخلی ( 307)آقای  تکبیری، تماس حاصل نمائید.
 
  بیشتر

آگهی مزایده عمومی، نرمه گندله،لجن و پوسته اکسیدی

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد ، مقدار تقریبی10 هزار تن نرمه گندله، 5 هزار تن رسوبات خروجی استخر لجن(لجن اکسیدی)،هزار تن پوسته اکسیدی
   را از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
    متقاضیان  شرکت در  مزایده   می‌توانند  از تاریخ  29/05/97 لغایت 04/06/97 جهت دریافت اسناد مزایده در ساعت اداری به‌جز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل پس از هماهنگی به  دفتر مرکزی شرکت آهن و فولاد ارفع  به نشانی: تهران-خیابان نلسون ماندلا(افریقا)-کوچه ایرج-پلاک 4-طبقه 4مراجعه نمایند. 
آخرین‌مهلت ارائه پاکت‌های مزایده:  05/06/97 تا ساعت 12 می‌باشد.
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 26215812-الی15داخلی ( 307)آقای  مهندس تکبیری،تماس حاصل نمایند. بیشتر

آگهی مزایده عمومی  لودر و موتورسیکلت

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد تعداد3دستگاه لودر و23 دستگاه موتورسیکلت مستعمل خود را  از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
  متقاضیان  شرکت در  مزایده   می‌توانند  از تاریخ 29/02/97 لغایت 02/03/97 جهت خرید  اسناد مزایده  و اقلام مذکور، با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2میلیون ریال برای متقاضیان مزایده لودر و مبلغ 200هزار ریال برای متقاضیان مزایده موتورسیکلت به‌حساب شماره    1854620133625    بانک سپه شعبه اسفندیار به نام شرکت آهن و فولاد ارفع در ساعت اداری به‌جز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل پس از هماهنگی به  دفتر مرکزی شرکت آهن و فولاد ارفع  به نشانی: تهران-خیابان نلسون ماندلا(افریقا)-کوچه ایرج-پلاک 4-طبقه 4مراجعه نمایند. 
آخرین‌مهلت ارائه پاکت‌های مزایده:  05/03/97 تا ساعت 14 می‌باشد.
  برای آگاهی بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 26215812-الی15داخلی ( 307)آقای تکبیری،تماس حاصل نمایند.
 
 
 
  بیشتر

مزایده عمومی پودر فرو سیلیس

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد ، مقدار 226 تن پودر فرو سیلیس   را از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
  متقاضیان  محترم می‌توانند جهت خرید اسناد مزایده نسبت به واریز  مبلغ 500هزار ریال به شماره‌حساب 20133625 نزد بانک سپه شعبه بلوار اسفندیار تهران در وجه شـرکت آهن و فولاد ارفع اقدام نموده و  از تاریخ2/11/96  لغایت 8/11/96   قیمت پیشنهادی خود را در قالب پاکت‌ دربسته ،به  دفتر مرکزی شرکت آهن و فولاد ارفع  به نشانی: تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)-کوچه ایرج- پلاک 4-طبقه 4، تحویل فرمایند.
 لطفاً جهت آگاهی بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 26215812  الی15داخلی ( 307)آقای  تکبیری،تماس حاصل نمایند.
 
 
  بیشتر

آگهی مزایده عمومی پوسته اکسیدی

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد مقدار تقریبی 2.000 تن پوسته اکسیدی و  30.000  تن  غبارهای واحد فولادسازی ،  را به‌صورت یکجا ، از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
  متقاضیان  شرکت در  مزایده   می‌توانند  از تاریخ 25/09/96  الی 28/09/96 جهت دریافت اسناد مزایده به  دفتر مرکزی شرکت آهن و فولاد ارفع  به نشانی: تهران-خیابان نلسون ماندلا(افریقا)-کوچه ایرج-پلاک 4-طبقه 4، اقدام نمایند. 
واریز مبلغ 2.000.000 ریال ، به‌حساب شرکت آهن و فولاد ارفع  ، جهت شرکت در مزایده الزامی است.
آخرین‌مهلت ارائه پاکت‌های مزایده:  29/09/96 ساعت 12  می‌باشد.
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 26215812-الی15داخلی ( 307)آقای  مهندس تکبیری،تماس حاصل نمایند
 
 
  بیشتر

آگهی مزایده عمومی خودرو

آگهی مزایده عمومی
شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد دو دستگاه خودروی هیوندای سانتافه مدل 2010و ورنا  GLS مدل 1388 خود را از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
متقاضیان محترم می‌توانند برای  کسب اطلاعات بیشتر ویا بازدید  در ساعات اداری ،با تلفن02126215812 الی 15 داخلی307  آقای تکبیری تماس حاصل نمایند.
  بیشتر

مزایده عمومی نرمه گندله

آگهی مزایده عمومی 
شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد مقدار تقریبی 20 هزار تن نرمه گندله و30 هزار تن رسوبات خروجی استخر بیشتر

آگهی مزایده عمومی روغن سوخته

آگهی مزایده عمومی 
شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد ، تعداد تقریبی 130 بشکه  روغن سوخته  را از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
  متقاضیان  شرکت در  مزایده   می‌توانند  از تاریخ 01/05/1396 لغایت 03/05/1396  قیمت پیشنهادی خود را در قالب پاکت   دربسته ،به  دفتر مرکزی شرکت آهن و فولاد ارفع  به نشانی: تهران-خیابان نلسون ماندلا(افریقا)-کوچه ایرج-پلاک 4-طبقه 4، تحویل فرمایید.
 
 
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 26215812-الی15داخلی ( 307)آقای  مهندس تکبیری،تماس حاصل نمایند
  بیشتر