آموزش

گزارش شش‌ماهه سال 96 واحد آموزش شرکت فناوران فولاد آبتین

در شش‌ماهه نخست امسال ، 4 هزار و396 نفر ساعت آموزش توسط واحد آموزش شرکت فناوران فولاد آبتین برگزار شد.
ندافی سرپرست واحد آموزش این شرکت با بیان این آمار گفت: واحد آموزش آبتین باهدف کمک به رشد و افزایش بهره‌وری کارکنان شاغل و با تکیه ‌بر دانش کارشناسان داخلی شاغل در واحدهای دفتر فنی ، تولید و ایمنی خود توانسته 32 دوره آموزشی درزمینه ایمنی سایت احیاء ، 38 دوره آموزشی درزمینه تولید و متریال هندلینگ واحد احیاء مستقیم و 27 دوره آموزشی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات سایت در طی مدت 6 ماه سال جاری برای کارکنان شاغل این شرکت برگزار نماید. همچنین تعداد 13 سمینار تخصصی در این بازه زمانی برگزارشده که مدیران، سرپرستان و کارشناسان این شرکت در آن حضور پیداکرده‌اند.
  بیشتر

به همت واحد آموزش:   36 عنوان دوره آموزشی در 9 ماه گذشته برگزار شد.

با شروع فعالیت پیمانکار آموزش ، از ابتدای مهرماه سال گذشته تا پایان خردادماه،تعداد 36 عنوان دوره آموزشی  به میزان 5248 نفر ساعت به صورت  درون و برون سازمانی برگزار گردید.
نظر به اهمیت آموزش در سیستم های منابع انسانی و ایمنی و بهداشت کارکنان،به منظور یکپارچه سازی فعالیتهای آموزشی و استفاده بهینه از برگزاری دوره های آموزشی و حضور موثر کلیه کارکنان  در جهت ارتقای دانش و مهارت آنان ، در سال 1395 شرکت آهن و فولاد ارفع سیستم آموزش را به پیمانکارآموزشی برون سپاری نمود. فعالیت این واحد با  برنامه ریزی مطابق استاندارد ایزو  10015 در جهت نیل به اهداف و استراتژی های سازمانی آغاز شد. طی این مدت فرایند آموزش شرکت و شرکتهای بهره بردار عارضه یابی شد و رویه ، روش اجرایی، آیین نامه و فرمهای مورد نیاز این سیستم طراحی و پس از تایید به مرحله اجرا در  آمد.در اسفندماه 1395 فرایند نیازسنجی آموزشی در تمام واحدهای مختلف شرکت انجام و تقویم آموزشی سال 1396 مطابق با نیازسنجی صورت گرفته تهیه و تدوین گردید.   فعالیت این واحد با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان و مد نظر قرار دادن کیفیت دوره های آموزشی و دعوت از اساتید ممتاز و موسسات آموزشی معتبر بر اساس استانداردهای لازم ادامه خواهد یافت .
  بیشتر