معرفی مدیران

علی محمدی

مدیر عامل

شماره تماس : 15الي 26215812-021

ساسان حاجی زاده

معاون سرمایه های انسانی

تحصیلات:لیسانس مدیریت صنعتی

تلفن تماس:31577088-035

حسن ولی زاده

معاون فروش و بازاریابی

تحصیلات:لیسانس مدیریت 

تلفن تماس :26215812-021

پیمان رضائیان

مدیرحوزه مدیرعامل و روابط عمومی

021-26215812-15

افشین کاتوزیان

معاون تامین مواد ، کالا و خدمات

تحصیلات:لیسانس مدیریت 

تلفن تماس:15-26215812-021

بهنام آقامیری

معاون مالی و اقتصادی

تحصیلات:لیسانس مدیریت حسابداری

تلفن تماس:22039852-021

کیومرث بهرامی

مدیر مجتمع و معاون بهره برداری

تحصیلات:لیسانس مواد -گرایش ریخته گری

تلفن تماس:31577090-035

حسین گلمحمدی

مدیر حسابرسی

تحصیلات:لیسانس علوم اقتصادی