مدیران

کیومرث بهرامی

معاون بهره برداری

تحصیلات:لیسانس مواد -گرایش ریخته گری

تلفن تماس:31577090-035

علیرضا خیاط

مدیر عامل

نحصیلات:لیسانس مکانیک

شماره تماس : 15الي 26215812-021

محمد اسماعیلی

معاون مالی و اقتصادی

تحصیلات:لیسانس مدیریت دولتی

تلفن تماس:22039852-021

افشین کاتوزیان

معاون فروش و بازاریابی

تحصیلات:لیسانس مدیریت 

تلفن تماس:15-26215812-021

حمیدرضا قندی

معاون خرید و مدیریت کالا

تحصیلات:لیسانس مهندسی مواد

تلفن تماس:15-26215812-021

ساسان حاجی زاده

معاون منابع انسانی

تحصیلات:لیسانس مدیریت صنعتی

تلفن تماس:31577088-035

سعید معتمدی

مدیر روابط عمومی و دفاتر مدیر عامل

تحصیلات:لیسانس روانشناسی صنعتی وسازمانی

تلفن تماس :31577013-035 @arfaprتلگرام:

حسین گلمحمدی

مدیر حسابرسی

تحصیلات:لیسانس علوم اقتصادی