طرح ها واقدامات واحد مهندسی و توسعه در سال 1396
 
1- جابجایی باسکول ضلع شمال به جاده شرقی
2-ساخت ساختمان بهداری و آتش نشانی
3-توسعه کارگاه مرکزی ساخت
4-طرح توسعه انبار نسوز و مواد اولیه
5-ترمیم و عریض نمودن جاده های جنوبی و غربی سالن فولاد سازی و بهسازی شبکه جمع آوری فاضلاب
6-ساخت تعمیرگاه ،پارکینگ و سکوی سوخت گیری
7-ساخت محوطه و انبار مدیریت پسماند
8-اصلاح خط آتش نشانی سایت فولاد سازی

طرح ها واقدامات واحد مهندسی و توسعه در سال 1397 
  • بررسی طرح افزایش ظرفیت واحد احیاء مستقیم از 800هزار تن به یک میلیون و دویست هزار تن آهن اسفنجی در سال
  • بررسی طرح افزایش ظرفیت واحد ذوب و فولادسازی به یک میلیون تن شمش در سال
  • اجرای سوله و نصب تجهیزات سیستم‌های تصفیه‌خانه و تأسیسات سیاه کوه
  • اجرای انبارهای ضایعات و پسماند در زمین‌های الحاقی به زمین فعلی کارخانه
  • طرح جامع بهینه‌سازی و گسترش فضاهای انبارهای کارخانه شامل قفسه‌بندی،تخصیص فضا(ساخت و نصب سوله)،خرید تجهیزات خاص حمل