• شرکت آهن و فولاد ارفع
  • شرکت آهن و فولاد ارفع
  • شرکت آهن و فولاد ارفع
  • شرکت آهن و فولاد ارفع
  • شرکت آهن و فولاد ارفع
  • شرکت آهن و فولاد ارفع
  • شرکت آهن و فولاد ارفع

تامین کنندگان

سهامداران عمده

واحدهای در حال بهره برداری

طرح های توسعه

اهداف و چشم اندازها

اخبارشرکت

چاپ گواهینامه حق تقدم سهامداران
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه
در پی راه اندازی واحد تصفیه خانه پساب فولادسازی مصرف آب30 درصد  کاهش یافت.

با توجه به راه اندازی و بهره برداری واحد تصفیه خانه پساب فولاد سازی که در مدت 24 ماه و با هزینه ی بالغ بر 75 میلیارد ریال در آبانماه به سر انجام رسید؛ طی ماه های آبان و آذر در حدود 20 هزار متر مکعب پساب فولادسازی تصفیه ودوباره به چرخه وارد شد؛ که طی آن مصرف آب فولادسازی 30 درصد کاهش یافت .
در واحد تصفیه خانه پساب با قابلیت تصفیه روزانه 2 هزار متر مکعب ،آب ورودی ،پس از عملیات چربی گیری، انعقاد و لخته سازی، وارد فیلتر شنی، کربنی و فیلترهای کارتریج شده و به صورت کامل روغن موجود در آن جدا می شود و در نهایت وارد سیستم اسمز معکوس(RO) شده و جهت بازگشت به چرخه و استفاده مجدد آماده می گردد.
  بیشتر

محصولات

بریکت آهن اسفنجی

تولیدی واحد احیاء مستقیم کارخانه (بعنوان محصول میانی در واحد فولادسازی آهن و فولاد ارفع ، مصرف می­ شود) میزان تولید محصولات به شرح ذیل می­باشد: - بریکت آهن اسفنجی ۶۰,۰۰۰ton CBI/year

اطلاعات بیشتر

آهن اسفنجی

تولیدی واحد احیاء مستقیم کارخانه (بعنوان محصول میانی در واحد فولادسازی آهن و فولاد ارفع، مصرف می­ شود) میزان تولید محصولات به شرح ذیل می­باشد: - آهن اسفنجی ۸۰۰,۰۰۰ton DRI/year

اطلاعات بیشتر

شمش فولاد

شمش فولاد چهار گوش ۱۳۰mm x۱۳۰mm ، به طول ۱۲ متر و وزن هر شاخه ۱۵۹۰ کیلوگرم - شمش فولاد چهار گوش ۱۵۰mm x۱۵۰mm ، به طول ۱۲ متر و وزن هر شاخه ۲۱۱۶ کیلوگرم - شمش فولاد چهار گوش ۲۰۰mm x۲۰۰mm ، به طول ۱۲ متر و وزن هر شاخه ۳۷۱۰ کیلوگرم

اطلاعات بیشتر